مجموعه کامل دروس تخصصی و نکنته‌وتست و ۱۰سال کنکور

مجموعه کامل دروس تخصصی و نکنته‌وتست و ۱۰سال کنکور

شامل تمام دروس

تنها مجموعه کامل فیلم های آموزشی ۷درس تخصصی کنکور هنر به علاوه‌ی مجموع بسته ده‌سال کنکورهنر و بسته نکته و تست
۱۴,۷۴۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مهمترین ویژگی این مجموعه، جامع و کامل بودن آن است. این مجموعه تنها مجوعه کامل فیلم آموزشی کنکور هنر به همراه همایش نکته وتست و مرور کنکور ۱۰سال گذشته است. برترین اساتید کنکور هنر که هزینه ی شهریه ی کلاس‌های حضوری آنها در شهر تهران به بیست‌وپنج میلیون تومان می رسد و هزینه ای هم برای کلاس های جمع‌بندی و نکته و تست دریافت می‌‌کنند، به صورت کامل تمام مباحث مورد نیاز کنکور هنر را آموزش داده اند و دانش آموزان می توانند با هزینه ای حدود یک دهم کلاس های حضوری از تمام امکانات دانش آموزان تهرانی استفاده کنند. اساتید از امکانات مدرن استودیو آکادمی شیشه ای و تیم پژوهش گسترده ما، استفاده ی مفید کرده اند تا حتی چندین پله کیفیت ویدئو ها را از کلاس های حضوری هم بالاتر ببرند.