ده سال کنکور خواص مواد

ده سال کنکور خواص مواد

از نوید ایزدگشسب

برسی ۱۰سال کنکور هنر از سال ۸۹تا۹۸
۳۰۰,۰۰۰ تومان

پس از مطالعه کامل منابع، حال زمان سنجش دانسته‌هاست . استاد نوید ایزدگشسب رتبه برتر کنکورهنر سال ۹۰، مولف چند عنوان کتاب در زمینه درس خواص مواد، مدرس دانشگاه و آموزشگاه‌های برتر کنکورهنر در این بسته به کمک آکادمی شیشه‌ای آمده و در ده جلسه، ده سال کنکورهنر از سال ۸۹الی ۹۸ را مورد برسی قرار داده است.