ده سال کنکور خلاقیت تصویری

ده سال کنکور خلاقیت تصویری

از فرید رزاقی

برسی ۱۰سال کنکور هنر از سال ۸۹تا۹۸
۴۰۰,۰۰۰ تومان

پس از مطالعه کامل منابع، حال زمان سنجش دانسته‌هاست .استاد فرید رزاقی مولف چند عنوان کتاب در زمینه مباحث خلاقیت تصویری کنکورهنر و مدرس این درس در آموزشگاه‌های کنکور در این بسته به همکاری آکادمی شیشه ای آمده و در ده جلسه، ده سال کنکورهنر از سال ۸۹الی ۹۸ را مورد برسی قرار داده است.