ده سال کنکور ترسیم فنی

ده سال کنکور ترسیم فنی

از حمیدرضا مظاهری

برسی ۵سال کنکور هنر از سال ۹۴ الی ۹۸ داخلی و خارج از کشور
۳۰۰,۰۰۰ تومان

پس از مطالعه کامل منابع، حال زمان سنجش دانسته‌ ها است. استاد محمدرضا مظاهری مولف پنج عنوان کتاب در زمینه درس ترسیم فنی کنکور هنر و با بیش از ۲۰سال سابقه تدریس این مباحث در برترین آموزشگاه‌های کنکورهنر در این بسته به همکاری آکادمی شیشه‌ای آمده و ودر ده جلسه پنج سال کنکورهنر از ۹۴ الی ۹۸ داخلی و خارج از کشور را مورد برسی قرار داده است.