ده سال کنکور درک عمومی هنر

ده سال کنکور درک عمومی هنر

از علی آزاد

برسی ۱۰سال کنکور هنر از سال ۸۹تا۹۸
۴۰۰,۰۰۰ تومان

پس از مطالعه کامل منابع، حال زمان سنجش دانسته‌هاست .استاد علی آزاد نویسنده چند عنوان کتاب در زمینه درک عمومی هنر، طراح سوال و ویراستار انتشارات قلمچی با سابقه‌ی چندسال تدریس به رتبه برترها، این دوره به همکاری آکادمی شیشه‌ای آمده ودر ده جلسه ده سال کنکورهنر از سال ۸۹الی ۹۸ را مورد برسی قرار داده است.