نکته وتست خلاقیت تصویری

نکته وتست خلاقیت تصویری

از فرید رزاقی

مرور کتاب به کتاب، مرور آزمون‌های جامع و آزمون‌های سنجش چند سال اخیر
۴۰۰,۰۰۰ تومان

پس از مطالعه کامل منابع، حال زمان دوره نهایی است. استاد فرید رزاقی مولف چند عنوان کتاب در زمینه مباحث خلاقیت تصویری کنکورهنر و مدرس این درس در آموزشگاه‌های کنکور در این بسته به همکاری آکادمی شیشه ای آمده وبا مرور کتاب‌های کارگاه هنرهای جدید و قدیم ۱و۲، مبانی هنرهای تجسمی سال دهم، مبانی هنرهای تجسمی دکتر حلیمی دکترنامی و آرمین هافمن، صفحه آرایی، خط در گرافیک، طراحی ۱و۲، شیوه طراحی ذهنی آقای ناصر پلنگی، انسان فضا طراحی و تصویر سازی و مرور آزمون‌های جامع و ماهانه سنجش در چند سال اخیر تمامی مباحث درس خلاقیت تصویری کنکورهنر را در ۴ساعت ویدیو و بیش از ۴۰۰تست جمع‌بندی نموده.