نکته و تست درک عمومی هنر

نکته و تست درک عمومی هنر

از علی آزاد

۷ساعت ویدیوی آموزشی به همراه ۳۰۰تست تالیفی
۴۰۰,۰۰۰ تومان

استاد علی آزاد، نویسنده چند عنوان کتاب در زمینه درک عمومی هنر، طراح سوال و ویراستار انتشارات قلمچی با سابقه‌ی چندسال تدریس به رتبه برترها، این دوره نکته و تست را با بیش از ۳۰۰ تست تالیفی در هفت ساعت ویدیوی آموزشی، تمامی مباحث تاریخ هنر ایران و تاریخ هنرجهان را مورد جمع بندی قرار میدهد و شما را آماده مبحث درک عمومی هنر کنکورهنر می‌نماید. .