کنکور عملی ادبیات نمایشی

کنکور عملی ادبیات نمایشی

شامل تمام دروس

کلاس‌های کنکور عملی ادبیات نمایشی
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس های کنکور عملی ادبیات نمایشی شامل تحلیل متن نمایش نامه‌ها می‌شود.


آیا روند آموزش کنکور عملی به ویدئو‌ها ختم می‌شود؟

آموزش کنکور عملی در آکادمی شیشه‌ای به این صورت است که هنرجو ضمن دیدن فیلم‌ها و فراگرفتن دانش لازم به انجام تمرین‌ها پرداخته و آن‌ها را برای استاد ارسال می‌کنند و به این ترتیب زیر نظر استاد روند آموزشی خود را تا روز کنکور کامل می‌کنند.