کنکور عملی بازیگری کارگردانی

کنکور عملی بازیگری کارگردانی

شامل تمام دروس

کلاس کنکور عملی بازیگری کارگردانی
۷۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دراین کلاس مهارت‌های لازم برای بازیگری آموزش داده می‌شود؛ همچنین این ویدئوها حاوی تحلیل کامل متن نمایش‌نامه‌های معروف و مورد نیاز داوطلبان است که می‌توانند از آن بهره‌ ببرند. با استفاده از این دوره تمامی هنرجویان در هر سطحی ار مهارت می‌توانند توانایی خود را متناسب با کنکور عملی بازیگری کارگردانی تقویت کنند.


آیا روند آموزش کنکور عملی به ویدئو‌ها ختم می‌شود؟

آموزش کنکور عملی در آکادمی شیشه‌اب به این صورت است که هنرحو ضمن دیدن فیلم‌ها و فرگرفتن دانش لازم به انجام تمرین‌ها پرداخته و آن‌ها را برای استاد ارسال می‌کنند و به این ترتیب زیر نظر استاد روند آنوزشی خود را تا روز کنکور کامل می‌کنند.


محتوای ویدئو‌های بازیگری کارگردانی چیست؟

محتوای ویدئوهای بازیگری کارگردانی شامل تحلیل نمایش‌نامه‌های مشهور، آموزش اصول اولیه‌ی بازیگری، شناخت بدن و کار بر روی حافظه در بازیگری، حاوی تمرین‌های مربوط به تنفس و بیان و شبیه‌سازی آزمون عملی می‌شود.