عکاسی آنالوگ

عکاسی آنالوگ

از مهدیه آگاهی

عکاسی آنالوگ برای کنکور عکاسی
۹۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ تومان

در کلاس‌های کنکور عملی عکاسی آکادمی شیشه‌ای، جناب آقای داریوش رضایی، عکاسی دیجیتال و سرکار خانم مهدیه آگاهی اطلاعات لازم را درباره‌ی چاپ عکس را به هنرجویان عزیز آموزش می‌دهند. در بخش عکاسی آنالوگ سرکار خانم مهدیه َآگاهی توضیحات لازم و جامع درباره‌ی عکاسی آنالوگ و روش چاپ عکس را به هنرجویان ارائه می‌دهند.


آیا روند آموزش کنکور عملی به ویدئو‌ها ختم می‌شود؟

آموزش کنکور عملی در آکادمی شیشه‌ای به این صورت است که هنرجویان ضمن دیدن فیلم‌ها و فراگرفتن دانش لازم به انجام تمرین‌ها پرداخته و آن‌ها را برای استاد ارسال می‌کنند و به این ترتیب زیر نظر استاد روند آموزشی خود را تا روز کنکور کامل می‌کنند.


محتوای ویدئو‌ی آموزشی عکاسی به چه صورت است؟

محتوای ویدئو آموزشی کنکور عملی عکاسی شامل مقدمات عکاسی، تدریس کامل عکاسی آنالوگ، آموزش ظهور و چاپ عکس به صورت عملی و تمرین‌های لازم برای تقویت مهارت‌های عکاسی است.