کنکور عملی طراحی صنعتی

کنکور عملی طراحی صنعتی

از سهیل جامی

کلاس‌های کنکور عملی طراحی صنعتی
۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

در کلاس‌های کنکور عملی طراحی صنعتی به شرح کامل طراحی و مبحث‌های تئوری کنکور پرداخته‌ شده‌است و هنرجویان می‌توانند در هر سطحی از آموزش‌های این کلاس بهره ببرند. کلاس‌های طراحی صنعتی می‌تواند برای هر هنرجو با هر سطح توانایی مفید باشد


آیا کلاس‌های کنکور عملی تنها به آموزش استاد محدود می‌شوند؟

ویدئو‌های کنکور عمبلی آکادمی شیشه‌ای برخلاف ویدئو‌های آموزشی دیگر، این امکان را برای داوطلبان فراهم کرده است تا هنرجویان بتوانند با استاد مربوطه ارتباط مستقیم داشته‌یاشند و ضمن ارسال تمرین‌ها، اشکالات‌ خود را رفع کرده و سوال‌های خود را از استاد بپرسند.


محتوای ویدئو‌های آموزشی کنکور عملی طراحب صنعتی به چه صورت است؟

محتوای کلاس‌های کنکور عملی طراحی صنعتی شاملمبحث‌هایی مانند طراحی پایه، پرسپکتیو و تناسبات، راندو و ترکیب‌بندی، معرفی کامل مکانیزم‌ها، ابزارشناسی، معرفی گرایش‌های طراحی صنعتی، شبیه‌سازی آزمون عملی، تقویت خلاقیت در طراحی، آموزش روش‌های طراحی و همچنین توضیح کامل فرآیند طراحی می‌باشند.