مبانی نمایش عروسکی

مبانی نمایش عروسکی

از جواد پورابراهیمی

نمایش عروسکی
۹۰۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ تومان

در ویدئوهای کنکور عملی نمایش عروسکی علاوه بر آموزش کامل مبحث‌های تئوری به بحث‌های عملی هم به صورت کامل پرداخته می‌شود و هنرحویان می‌توانند از مطلب‌های درسی در هر سطحی که هستند استفاده کرده و مهارت‌های خود را برای شرکت در آزمون عملی تقویت کنند. تمرکز ویدئوهای کنکور عملی بر این است که کیفیت آموزش در حد امکان حفظ شود و تمام مطلب‌های مورد نیاز هنرحویان به صورت کامل و گویا توسط برترین استادها بیان شود.


آیا آموزش‌های کنکور عملی به ویدئو‌های محدود می‌شود؟

آموزش‌ها به ویدئوها محدود نمی‌شود. به دلیل حساسیت قابل تامل کنکور عملی این امکان برای هنرجویان فراهم شده‌است که داوطلبان ضمن انجام تمرین‌هایی که استاد مریوطه مشخص ‌می‌کند؛ آن‌ها را برای استاد فرستاده و در صورت نیاز اشکال‌های خود را با استاد رفع می‌کنند. درواقع هنرحویان در طول روند آموزشی زیر نظر استاد بوده و با ایشان به صورت مستقیم ارتباط دارند.


محتوای ویدئو‌های کنکور عملی نمایش عروسکی دارای چه مطلب‌هایی است؟

ویدئو‌های کنکور عملی نمایش عروسکی شامل اتد با عروسک، ساخت عروسک، خلاقیت و فرآیند، معرفی مکانیزم‌ها، کار با اشیاء، بداهه‌پردازی، کار با گل، ساخت عروسک خلاقانه، معرفی فضای آزمون عملی و شبیه‌سازی آزمون عملی است.