مبانی نمایش عروسکی

مبانی نمایش عروسکی

جواد پورابراهیمی

نمایش عروسکی


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۸,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

۸ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۱۸ دقیقه


در ویدئوهای کنکور عملی نمایش عروسکی علاوه بر آموزش کامل مبحث‌های تئوری به بحث‌های عملی هم به صورت کامل پرداخته می‌شود و هنرحویان می‌توانند از مطلب‌های درسی در هر سطحی که هستند استفاده کرده و مهارت‌های خود را برای شرکت در آزمون عملی تقویت کنند. تمرکز ویدئوهای کنکور عملی بر این است که کیفیت آموزش در حد امکان حفظ شود و تمام مطلب‌های مورد نیاز هنرحویان به صورت کامل و گویا توسط برترین استادها بیان شود.

آیا آموزش‌های کنکور عملی به ویدئو‌های محدود می‌شود؟

آموزش‌ها به ویدئوها محدود نمی‌شود. به دلیل حساسیت قابل تامل کنکور عملی این امکان برای هنرجویان فراهم شده‌است که داوطلبان ضمن انجام تمرین‌هایی که استاد مریوطه مشخص ‌می‌کند؛ آن‌ها را برای استاد فرستاده و در صورت نیاز اشکال‌های خود را با استاد رفع می‌کنند. درواقع هنرحویان در طول روند آموزشی زیر نظر استاد بوده و با ایشان به صورت مستقیم ارتباط دارند.


محتوای ویدئو‌های کنکور عملی نمایش عروسکی دارای چه مطلب‌هایی است؟

ویدئو‌های کنکور عملی نمایش عروسکی شامل اتد با عروسک، ساخت عروسک، خلاقیت و فرآیند، معرفی مکانیزم‌ها، کار با اشیاء، بداهه‌پردازی، کار با گل، ساخت عروسک خلاقانه، معرفی فضای آزمون عملی و شبیه‌سازی آزمون عملی است.

▾ لیست جلسات ▾

جلسه‌ی اول: بررسی کلی آزمون عملی ۱۶ دقیقه
در این جلسه‌ی آزمون عملی عروسکی به صورت کلی مورد بحث قرار می‌گیرد
جلسه‌ی دوم: ادامه‌ی بررسی جلسه‌ی آزمون عملی ۹ دقیقه
در این جلسه‌ به ادامه‌ی اتفاقات و سوالات آزمون عملی پرداخته می‌شود
جلسه‌ی سوم: ادامه‌ی بررسی جلسه‌ی آزمون عملی ۱۵ دقیقه
در این جلسه ادامه‌ی پیش‌نیاز‌ها و اتفاقات احتمالی کنکور عملی مورد بحث قرار می‌گیرد
جلسه‌ی چهارم: مبانی اتود زدن ۲۰ دقیقه
در این جلسه مبانی و فنون اتود زدن در جلسه‌ی کنکور عملی بررسی می‌شود
جلسه‌ی پنجم: مبانی و فنون ساخت عروسک ۲۹ دقیقه
در این جلسه به طور عملی، ساخت عروسک برای کنکور عملی آموزش داده می‌شود
جلسه‌ی ششم: مبانی و فنون ساخت عروسک ۸ دقیقه
در این جلسه ساخت عروسک و فنون استفاده از آن مورد بحث قرار می‌گیرد
جلسه‌ی هفتم: تحلیل تئاتر ابزورد ۲۰ دقیقه
در این جلسه به بررسی و تحلیل تئاتر ابزورد می‌پردازیم
جلسه‌ی هشتم: نمایش‌نامه‌نویس‌های ایرانی ۲۹ دقیقه
در این جلسه به بررسی و تحلیل چهار نمایش‌نامه‌نویس ایرانی می‌پردازیم