نکته و تست درک عمومی ریاضی فیزیک

نکته و تست درک عمومی ریاضی فیزیک

رحمت مشیدی

بیش از ۸ساعت ویدیوی آموزشی به همراه ۳۰۰تست ریاضی فیزیک


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۷,۰۵۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یا
افزودن این درس به سبد خرید
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۳۹ دقیقه

استاد رحمت مشیدی مولف چهار جلد کتاب مبحث ریاضی‌فیزیک کنکورهنر سابقه‌ی ۱۵ سال تدریس در بهترین مراکز آموزشی کنکورهنر

استاد رحمت مشیدی مولف چهار جلد کتاب مبحث ریاضی‌فیزیک کنکورهنر و با سابقه‌ی ۱۵ سال تدریس در بهترین مراکز آموزشی کنکورهنر، در این بسته به همکاری آکادمی شیشه‌ای آمده و در ۸ساعت ویدیوی آموزشی به همراه حل مثال، تمامی مباحث ریاضی فیزیک کنکور هنر را با روش نکته و تست بازگو می‌کند.

▾ لیست جلسات ▾

جلسه‌ی اول: نکته وتست مباحث محاسبات عددی ۴۳ دقیقه
برسی ۵۰ تست محاسبات عددی به همراه ذکر نکات آن بخش۱
جلسه‌ی دوم: نکته وتست مباحث محاسبات عددی ۳ دقیقه
برسی ۵۰ تست محاسبات عددی به همراه ذکر نکات آن بخش۲
جلسه‌ی سوم: نکته وتست مباحث محاسبات عددی ۴۱ دقیقه
برسی ۵۰ تست محاسبات عددی به همراه ذکر نکات آن بخش۳
جلسه‌ی چهارم: نکته وتست مباحث محاسبات عددی ۳۴ دقیقه
برسی ۵۰ تست محاسبات عددی به همراه ذکر نکات آن بخش۴
جلسه‌ی پنجم: نکته وتست مباحث تقارن و تست هوش ۳۵ دقیقه
برسی ۵۰ تست مباحث تقارن و تست هوش به همراه ذکر نکات آن بخش۱
جلسه‌ی ششم: نکته وتست مباحث تقارن و تست هوش ۳۵ دقیقه
برسی ۵۰ تست مباحث تقارن و تست هوش به همراه ذکر نکات آن بخش۲
جلسه‌ی هفتم: نکته وتست مباحث هندسه ریاضی ۴۴ دقیقه
برسی ۶۵ تست مباحث هندسه به همراه ذکر نکات آن بخش۱
جلسه‌ی هشتم: نکته وتست مباحث هندسه ریاضی ۴۹ دقیقه
برسی ۶۵ تست مباحث هندسه به همراه ذکر نکات آن بخش۲
جلسه‌ی نهم: نکته وتست مباحث هندسه ریاضی ۴۵ دقیقه
برسی ۶۵ تست مباحث هندسه به همراه ذکر نکات آن بخش۳
جلسه‌ی دهم: نکته وتست مباحث هندسه ریاضی ۴۱ دقیقه
برسی ۶۵ تست مباحث هندسه به همراه ذکر نکات آن بخش۴
جلسه‌ی یازدهم: نکته وتست مباحث هندسه ریاضی ۳۲ دقیقه
برسی ۶۵ تست مباحث هندسه به همراه ذکر نکات آن بخش ۵
جلسه‌ی دوازدهم: نکته وتست مباحث هندسه ریاضی ۳۲ دقیقه
برسی ۶۵ تست مباحث هندسه به همراه ذکر نکات آن بخش ۶
جلسه‌ی سیزدهم: نکته وتست مباحث هندسه ریاضی ۲۷ دقیقه
برسی ۶۵ تست مباحث هندسه به همراه ذکر نکات آن بخش۷
جلسه‌ی چهاردهم: نکته وتست مباحث هندسه ریاضی ۲۸ دقیقه
برسی ۶۵ تست مباحث هندسه به همراه ذکر نکات آن بخش۸