ده سال کنکور مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی

ده سال کنکور مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی

کیانوش اخباری

برسی ۱۰سال کنکور هنر از سال ۸۹تا۹۸


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۷,۰۵۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یا
افزودن این درس به سبد خرید
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۳۳ دقیقه

چهارده سال سابقه ی تدریس درس خلاقیت نمایشی کنکور هنر تدریس درس خلاقیت نمایشی کنکور هنر در آموزشگاه های برتر تهران کارشناسی سینما از دانشگاه سوره نویسنده ی کتاب خلاقیت نمایشی و طراح چندین مجموعه تست طبقه بندی شده ی جمع بندی مدرس رتبه های تک رقمی کنکور سال های گذشته ساخت یک فیلم بلند سینمایی، چندین فیلم کوتاه و مستند و چندین تئاتر اجرای عموم در مقام نویسنده و کارگردان

پس از مطالعه کامل منابع، حال زمان سنجش دانسته‌هاست . استاد کیانوش اخباری منتقد، کارگردان و مدرس مباحث مبانی سینما-تئاتر و خلاقیت نمایشی در برترین آموزشگاه‌های کنکورهنر در این بسته به همکاری آکادمی شیشه‌ای آمده و و در ده جلسه، ده سال کنکورهنر از سال ۸۹الی ۹۸ را مورد برسی قرار داده است.

▾ لیست جلسات ▾

جلسه‌ی اول: نکته و تست بخش مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی کنکور سال۸۹ ۴۱ دقیقه
برسی بخش مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی کنکور سال ۸۹ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی دوم: نکته و تست بخش مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی کنکور سال۹۰ ۳۷ دقیقه
برسی بخش مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی کنکور سال ۹۰ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی سوم: نکته و تست بخش مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی کنکور سال۹۱ ۳۷ دقیقه
برسی بخش مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی کنکور سال۹۱ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی چهارم: نکته و تست بخش مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی کنکور سال۹۲ ۴۳ دقیقه
برسی بخش مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی کنکور سال ۹۲ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی پنجم: نکته و تست بخش مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی کنکور سال۹۳ ۳۱ دقیقه
برسی بخش مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی کنکور سال ۹۳ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی ششم: نکته و تست بخش مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی کنکور سال۹۴ ۳۶ دقیقه
برسی بخش مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی کنکور سال ۹۴ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی هفتم: نکته و تست بخش مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی کنکور سال۹۵ ۲۷ دقیقه
برسی بخش مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی کنکور سال ۹۵ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی هشتم: نکته و تست بخش مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی کنکور سال۹۶ ۳۰ دقیقه
برسی بخش مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی کنکور سال۹۶ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی نهم: نکته و تست بخش مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی کنکور سال۹۷ ۲۳ دقیقه
برسی بخش مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی کنکور سال ۹۷ همراه ذکر نکات
جلسه‌ی دهم: نکته و تست بخش مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی کنکور سال۹۸ ۲۸ دقیقه
برسی بخش مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی کنکور سال ۹۸ همراه ذکر نکات