ده سال کنکور درک عمومی ریاضی فیزیک

ده سال کنکور درک عمومی ریاضی فیزیک

نوید عموشیخی

برسی ۴سال کنکور هنر از سال ۹۴ تا ۹۷ خارج از کشور


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۷,۰۵۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یا
افزودن این درس به سبد خرید
۵۲۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان

۹ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۳۲ دقیقه

پنج سال سابقه ی تدریس در درک عمومی ریاضی فیزیک کنکور هنر لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه تهران تدریس درس درک عمومی ریاضی فیزیک کنکور هنر در آموزشگاه های برتر تهران و رشت نویسنده ی کتاب درک عمومی ریاضی فیزیک و طراح چندین مجموعه تست طبقه بندی شده ی جمع بندی مدرس رتبه های تک رقمی کنکور سال های گذشته

پس از مطالعه کامل منابع، حال زمان سنجش دانسته‌هاست .استاد نوید عموشیخی مولف کتاب در زمینه درک عمومی ریاضی فیزیک و سابقه ی پنج سال تدریس درآموزشگاه های کنکور تهران و رشت، طراح چندین مجموعه تست طبقه بندی شده‌ی جمع‌بندی‍، مدرس و مشاور رتبه تک‌رقمی‌ها در این بسته به همکاری آکادمی شیشه‌ای آمده و در ده جلسه ده سال کنکورهنر از سال ۹۴ تا ۹۷ خارج از کشور را مورد برسی قرار داده است.

▾ لیست جلسات ▾

جلسه‌ی اول: نکته وتست بخش ریاضی فیزیک کنکور سال ۹۴ خارجی ۲۸ دقیقه
برسی بخش درک عمومی ریاضی فیزیک کنکور سال ۹۴ خارجی همراه ذکر نکات قسمت۱
جلسه‌ی دوم: نکته وتست بخش ریاضی فیزیک کنکور سال ۹۴ خارجی ۳۰ دقیقه
برسی بخش درک عمومی ریاضی فیزیک کنکور سال ۹۴ خارجی همراه ذکر نکات قسمت۲
جلسه‌ی سوم: نکته وتست بخش ریاضی فیزیک کنکور سال ۹۴ خارجی ۲۸ دقیقه
برسی بخش درک عمومی ریاضی فیزیک کنکور سال ۹۴ خارجی همراه ذکر نکات قسمت۳
جلسه‌ی چهارم: نکته وتست بخش ریاضی فیزیک کنکور سال ۹۵ خارجی ۳۱ دقیقه
برسی بخش درک عمومی ریاض فیزیک کنکور سال ۹۵ خارجی همراه ذکر نکات قسمت۱
جلسه‌ی پنجم: نکته وتست بخش ریاضی فیزیک کنکور سال ۹۵ خارجی ۳۵ دقیقه
برسی بخش درک عمومی ریاض فیزیک کنکور سال ۹۵ خارجی همراه ذکر نکات قسمت ۲
جلسه‌ی ششم: نکته وتست بخش ریاضی فیزیک کنکور سال ۹۶ خارجی ۳۶ دقیقه
برسی بخش درک عمومی ریاض فیزیک کنکور سال ۹۶ خارجی همراه ذکر نکات قسمت ۱
جلسه‌ی هفتم: نکته وتست بخش ریاضی فیزیک کنکور سال ۹۶ خارجی ۳۴ دقیقه
برسی بخش درک عمومی ریاض فیزیک کنکور سال ۹۶ خارجی همراه ذکر نکات قسمت۲
جلسه‌ی هشتم: نکته وتست بخش ریاضی فیزیک کنکور سال ۹۷ خارجی ۳۵ دقیقه
برسی بخش درک عمومی ریاض فیزیک کنکور سال ۹۷ خارجی همراه ذکر نکات قسمت۱
جلسه‌ی نهم: نکته وتست بخش ریاضی فیزیک کنکور سال ۹۷ خارجی ۳۴ دقیقه
برسی بخش درک عمومی ریاض فیزیک کنکور سال ۹۷ خارجی همراه ذکر نکات قسمت ۲