نکته و تست مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی

نکته و تست مبانی سینما و تئاتر-خلاقیت نمایشی

کیانوش اخباری

بیش از ۷ساعت ویدیو بهراه بیش از ۵۰۰تست


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۷,۰۵۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یا
افزودن این درس به سبد خرید
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان

۱۱ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۳۸ دقیقه

چهارده سال سابقه ی تدریس درس خلاقیت نمایشی کنکور هنر تدریس درس خلاقیت نمایشی کنکور هنر در آموزشگاه های برتر تهران کارشناسی سینما از دانشگاه سوره نویسنده ی کتاب خلاقیت نمایشی و طراح چندین مجموعه تست طبقه بندی شده ی جمع بندی مدرس رتبه های تک رقمی کنکور سال های گذشته ساخت یک فیلم بلند سینمایی، چندین فیلم کوتاه و مستند و چندین تئاتر اجرای عموم در مقام نویسنده و کارگردان

پس از مطالعه کامل منابع، حال زمان دوره نهایی است. استاد کیانوش اخباری منتقد، کارگردان و مدرس مباحث مبانی سینما-تئاتر و خلاقیت نمایشی در برترین آموزشگاه‌های کنکورهنر در این بسته به همکاری آکادمی شیشه‌ای آمده و در بیش از ۷ساعت ویدیو به مراه بیش از ۵۰۰ تست تمامی مباحث این درس را دوره کرده است.

▾ لیست جلسات ▾

جلسه‌ی اول: نکته و تست آزمون های جامع شماره۱ ۵۳ دقیقه
برسی ۵۰ تست و مرور آزمون‌های سنجش درس خلاقیت نمایشی به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی دوم: نکته و تست آزمون های جامع شماره۲ ۴۱ دقیقه
برسی ۵۰ تست و مرور آزمون‌های سنجش درس خلاقیت نمایشی به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی سوم: نکته و تست آزمون های جامع شماره۳ ۳۹ دقیقه
برسی ۵۰ تست و مرور آزمون‌های سنجش درس خلاقیت نمایشی به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی چهارم: نکته و تست آزمون های جامع شماره۴ ۲۸ دقیقه
برسی ۵۰ تست و مرور آزمون‌های سنجش درس خلاقیت نمایشی به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی پنجم: نکته و تست آزمون های جامع شماره۵ ۴۸ دقیقه
برسی ۵۰ تست و مرور آزمون‌های سنجش درس خلاقیت نمایشی به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی ششم: نکته و تست آزمون های جامع شماره۶ ۴۳ دقیقه
برسی ۵۰ تست و مرور آزمون‌های سنجش درس خلاقیت نمایشی به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی هفتم: نکته و تست آزمون های جامع شماره۷ ۳۴ دقیقه
برسی ۵۰ تست و مرور آزمون‌های سنجش درس خلاقیت نمایشی به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی هشتم: نکته و تست آزمون های جامع شماره۸ ۲۸ دقیقه
برسی ۵۰ تست و مرور آزمون‌های سنجش درس خلاقیت نمایشی به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی نهم: نکته و تست آزمون های جامع شماره۹ ۲۸ دقیقه
برسی ۵۰ تست و مرور آزمون‌های سنجش درس خلاقیت نمایشی به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی دهم: نکته و تست آزمون های جامع شماره۱۰ ۳۶ دقیقه
برسی ۵۰ تست و مرور آزمون‌های سنجش درس خلاقیت نمایشی به همراه ذکر نکات
جلسه‌ی یازدهم: نکته و تست آزمون های جامع شماره۱۱ ۳۸ دقیقه
برسی ۵۰ تست و مرور آزمون‌های سنجش درس خلاقیت نمایشی به همراه ذکر نکات