نکته و تست خواص-مواد

نکته و تست خواص-مواد

نوید ایزدگشسب

۳ساعت ویدیوی آموزشی به همراه بیش از ۳۰۰ تست تالیفی


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۷,۰۵۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یا
افزودن این درس به سبد خرید
۴۷۰,۰۰۰ تومان ۲۷۰,۰۰۰ تومان

۹ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۲۲ دقیقه

استاد نوید ایزدگشسب رتبه برتر کنکورهنر سال ۹ مولف چند عنوان کتاب در زمینه درس خواص مواد مدرس دانشگاه و آموزشگاه‌های برتر کنکورهنر

پس از مطالعه کامل منابع حال زمان دوره نهایی است. استاد نوید ایزدگشسب رتبه برتر کنکورهنر سال ۹۰، مولف چند عنوان کتاب در زمینه درس خواص مواد، مدرس دانشگاه و آموزشگاه‌های برتر کنکورهنر در این بسته به کمک آکادمی شیشه‌ای آمده و در سه ساعت ویدیوی آموزشی به همراه بیش از ۳۰۰ تست تالیفی تمامی مباحث درس خواص مواد کنکورهنر را دوره می‌نماید.

▾ لیست جلسات ▾

جلسه‌ی اول: نکته و تست بخش چوب ۱۴ دقیقه
مرور۲۲ تست در زمینه مبحث چوب به همراه ذکر نکات آن
جلسه‌ی دوم: نکته و تست بخش موتد و مصالح ساختمانی ۲۴ دقیقه
مرور ۲۵ تست در زمینه مبحث مواد و مصالح ساختمانی به همراه ذکر نکات آن
جلسه‌ی سوم: نکته و تست بخش نساجی ۴۳ دقیقه
مرور۵۶ تست در زمینه مبحث نساجی به همراه ذکر نکات آن
جلسه‌ی چهارم: نکته و تست بخش عکاسی ۲۱ دقیقه
مرور۱۵ تست در زمینه مبحث عکاسی به همراه ذکر نکات آن و توضیحات کام راجع به مواد فرمول‌های مورد استفاده در عکاسی آنالوگ
جلسه‌ی پنجم: نکته و تست بخش فلزات ۱۳ دقیقه
مرور۱۴ تست در زمینه مبحث فلزات به همراه ذکر نکات آن
جلسه‌ی ششم: نکته و تست بخش چاپ ۱۰ دقیقه
مرور۱۳ تست در زمینه مبحث چاپ به همراه ذکر نکات آن
جلسه‌ی هفتم: نکته و تست بخش صنایع دستی ۴۵ دقیقه
مرور ۵۴ تست در زمینه مبحث صنایع دستی به همراه ذکر نکات آن، این بخش شامل مرور هنرهای دستی از قبیل: نقاشی وطراحی سنتی، سفالگری، فلزکاری، حجاری، درودگری، بافندگی، شیشه‌گری، رودوزی‌های سنتی، چاپ سنتی، می‌باشد.
جلسه‌ی هشتم: نکته و تست بخش رنگ ۱۷ دقیقه
مرور۲۴ تست در زمینه مبحث رنگ به همراه ذکر نکات آن وتوضیحاتی ازبخش رنگ‌شنسی کتاب مواد وتکنیک‌های استاد رویین پاکباز و کتاب تکنولوژی رنگ
جلسه‌ی نهم: نکته و تست بخش ابزار و اسلوب‌های هنری ۱۲ دقیقه
مرور16 تست در زمینه مبحث ابزار و اسلوب‌های هنری به همراه ذکر نکات آن