درک عمومی هنر

درک عمومی هنر

علی آزاد

به همراه بیش از هزار و پانصد تصویراز مراجع مهم کنکوری


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۷,۰۵۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یا
افزودن این درس به سبد خرید
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان

۸۴ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۲۷ دقیقه

رتبه نه کنکور نود و شش نویسنده کتاب های کنکور هنر برای انتشارات قلم چی و ... طراح سوال و ویراستار انتشارات قلم چی مدرس رتبه های تک رقمی کنکور سال گذشته کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران مدرس آموزشگاه های برتر کنکورهنر

ویژگی اصلی این درس که باید آن را یادآور شویم، گستره ی بسیار زیاد منابع است. در این دوره آموزشی با سیر یکپارچه و مشخص تمامی منابع مهم را بررسی خواهیم کرد. هنرجو در این دوره با تاریخ هنر از ابتدای پیدایش در غارها تا بررسی جدیدترین هنرهای قرن بیست و یکم آشنا خواهید شد. نکته ی مهمی که در این دوره وجود دارد، استفاده از بیش از هزار عکس مهم است که در کنکور بسیار حائز ا همیت است و حاصل زحمات تیم پژوهش آکادمی شیشه ایست. درک عمومی هنر در تمامی گرایش ها ضریب نسبتا بالایی دارد و درس مهمی به حساب می آید. اطلاعاتی که بعد از گذراندن این دوره به دست می آورید مستقیما در کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد هنر مورد سوال واقع می شود.

روند مطالعاتی درس درک عمومی هنر به چه صورت می‌باشد؟

اولین و مهمترین گام برای خواندن درس درک عمومی هنر این است که کتاب‌های درسی هنرستان خوانده شود و شیوه خواندن آنها هم به این صورت باشد که بعضی از دروس تاریخی مثل سیر هنر در تاریخ و تاریخ هنر جهان و مکاتب نقاشی به طور موازی خوانده شود و از تمام مباحث خوانده شده خلاصه و حاشیه نویسی انجام شود برای دوره‌های ماه‌های آخر کنکور دومین کار خواندن کتاب‌های کمک درسی است که برای جمع بندی و ثبت می‌تواند مفید باشد در گام نهایی خواندن دایره المعارف هنر و کتاب هایی مرجع مثل هلن گارندر به صورت گذرا مطالعه و نکته برداری شود.
دیدن تصویر‌های کتاب‌های درسی و منابع آزاد نیز بسیار در یادگیری آنها می‌تواند مفید باشد.

▾ لیست جلسات ▾

جلسه‌ی اول: اغاز هنر ۳۲ دقیقه
در این جلسه هنر در زمان انسان های نخستین و دوران پارینه سنگی مورد بحث قرار می‌گیرند
جلسه‌ی دوم: اغاز هنر ۲۹ دقیقه
در این جلسه هنر در زمان میانه سنگی مورد بحث قرار می‌گیرد.
جلسه‌ی سوم: اغاز هنر ۲۱ دقیقه
در این جلسه با هنر بدوی بیشتر آشنا می‌شویم.
جلسه‌ی چهارم: اغاز هنر ۲۲ دقیقه
در این جلسه با هنر بدوی در آمریکا بیشتر آشنا می‌شویم.
جلسه‌ی پنجم: تمدن های باستانی ۲۳ دقیقه
در این جلسه تمدن های سومر و بین النهرین مورد بحث قرار می‌گیرند
جلسه‌ی ششم: تمدن های باستانی ۲۶ دقیقه
در این جلسه هنر در تمدن های اکد،سومر نوین وآشوری مورد بررسی قرار می‌گیرند
جلسه‌ی هفتم: تمدن های باستانی ۲۶ دقیقه
در این جلسه با هنر در مصر کهن بیشتر آشنا می‌شویم
جلسه‌ی هشتم: تمدن های باستانی ۲۱ دقیقه
در این جلسه هنر در مصر میانه مورد مطالعه قرار می‌گیرد
جلسه‌ی نهم: تمدن های باستانی ۲۲ دقیقه
در این جلسه هنر در هند را مورد بحث قرار می‌دهیم
جلسه‌ی دهم: تمدن های باستانی ۱۶ دقیقه
در این جلسه هنر هند را در دوره ی گوپتا مورد بررسی قرار می‌دهیم
جلسه‌ی یازدهم: تمدن های باستانی ۳۱ دقیقه
در این جلسه هنر در چین کهن را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
جلسه‌ی دوازدهم: تمدن های باستانی ۳۹ دقیقه
در این جلسه با هنر در عهد کلاسیک چین بیشتر آشنا می‌شویم
جلسه‌ی سیزدهم: تمدن های باستانی ۲۷ دقیقه
در این جلسه هنر در ژاپن قدیم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
جلسه‌ی چهاردهم: تمدن های باستانی ۲۲ دقیقه
در این جلسه با هنر در تمدن های دریای اژه بیشتر آشنا می‌شویم
جلسه‌ی پانزدهم: تمدن های باستانی ۲۸ دقیقه
در این جلسه هنر در زمان یونان کهن را مطالعه می‌کنیم.
جلسه‌ی شانزدهم: تمدن های باستانی ۳۱ دقیقه
در این جلسه هنر در زمان یونان کلاسیک را مورد بحث قرار می‌دهیم.
جلسه‌ی هفدهم: تمدن های باستانی ۴۵ دقیقه
در این جلسه به هنر در زمان آتروسک و روم باستان می‌پردازیم
جلسه‌ی هجدهم: تمدن های باستانی ۱۸ دقیقه
در این جلسه هنر در صدر مسیحیت مورد مطالعه قرار می‌گیرد
جلسه‌ی نوزدهم: تمدن های باستانی ۲۹ دقیقه
در این جلسه هنر بیزانس مورد بحث قرار می‌گیرد
جلسه‌ی بیستم: هنر صده های میانه ۲۰ دقیقه
در این جلسه با هنر در صده های میانه بیشتر آشنا می‌شویم
جلسه‌ی بیست و یکم: هنر صده های میانه ۲۱ دقیقه
در این جلسه هنر در دوران گوتیک را فرامی‌گیریم.
جلسه‌ی بیست و دوم: هنر رنسانس ۲۵ دقیقه
در این جلسه به شناخت بیشتر هنر رنسانس می‌پردازیم.
جلسه‌ی بیست و سوم: هنر رنسانس ۲۱ دقیقه
در این جلسه به بررسی بیشتر مکاتب و هنرمندان رنسانس می‌پردازیم.
جلسه‌ی بیست و چهارم: هنر رنسانس ۲۲ دقیقه
در این جلسه نیز به شناخت هنرمندان دوره ی رنسانس پرداخته می‌شود.
جلسه‌ی بیست و پنجم: هنر رنسانس ۲۶ دقیقه
در این جلسه آثار هنرمندان رنسانس از جمله داوینچی و میکل آنژ پرداخته می‌شود.
جلسه‌ی بیست و ششم: هنر رنسانس ۴۲ دقیقه
در این جلسه به بررسی آثار هنرمندانی همچون رافائل می‌پردازیم
جلسه‌ی بیست و هفتم: هنر باروک ۱۸ دقیقه
در این جلسه با سبک باروک و ویژگی های آن بیشتر آشنا می‌شویم.
جلسه‌ی بیست و هشتم: هنر باروک ۱۷ دقیقه
در این جلسه به مطالعه ی هنرمندان باروک مانند کاراواجو و آثار آنها می‌پردازیم
جلسه‌ی بیست و نهم: هنر باروک ۴۲ دقیقه
در این جلسه هنرمندان باروک مانند فرانس هالس و آثار آنها بررسی می‌شوند.
جلسه‌ی سی ام: هنر روکوکو ۱۹ دقیقه
در این جلسه به بررسی خواص و ویژگی های هنر روکوکو می‌پردازیم
جلسه‌ی سی و یکم: جنبش نئوکلاسیسیسم ۳۶ دقیقه
در این جلسه به بررسی خواص و ویژگی های هنر نئوکلاسیسیسم می‌پردازیم.
جلسه‌ی سی و دوم: جنبش نئوکلاسیسیسم ۲۴ دقیقه
در این جلسه به بررسی هنرمندان و آثار آنها در این دوره می‌پردازیم.
جلسه‌ی سی و سوم: رئالیسم ۲۵ دقیقه
در این جلسه درباره هنرمندان رئالیسم و ویژگی های انها بحث می‌شود.
جلسه‌ی سی و چهارم: امپرسیونیسم ۲۳ دقیقه
در این جلسه خواص و هنرمندان امپرسیونیست مورد مطالعه قرار می‌گیرند
جلسه‌ی سی و پنجم: امپرسیونیسم ۵۴ دقیقه
در این جلسه به بررسی اثار هنرمندان امپرسیونیست همچون پیسارو و گوگن می‌پردازیم.
جلسه‌ی سی و ششم: سمبولیسم ۳۳ دقیقه
در این جلسه به بررسی خواص و ویژگی های سبک سمبولیسم می‌پردازیم
جلسه‌ی سی و هفتم: هنر در قرن بیستم ۱۹ دقیقه
در این جلسه به بررسی مکاتب درون قرن بیستم از جمله فوویسم می‌پردازیم
جلسه‌ی سی و هشتم: هنر در قرن بیستم ۳۴ دقیقه
در این جلسه به بررسی مکاتبی همچون اکسپرسیونیسم می‌پردازیم.
جلسه‌ی سی و نهم: هنر در قرن بیستم ۴۲ دقیقه
در این جلسه مکاتبی همچون کوبیسم مورد بحث قرار می‌گیرند.
جلسه‌ی چهلم: هنر در قرن بیستم ۲۴ دقیقه
در این جلسه ویژگی های سبک هایی همچون فوتوریسم و ارفیسم را فرامی‌گیریم.
جلسه‌ی چهل و یکم: هنر در قرن بیستن ۱۷ دقیقه
در این جلسه خواص و هنرمندان سبک پیوریسم مورد مطالعه قرار می‌گیرد
جلسه‌ی چهل و دوم: هنر در قرن بیستم ۲۹ دقیقه
در این جلسه مکتب داداییسم و سورئالیسم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
جلسه‌ی چهل و سوم: هنر در قرن بیستم ۲۷ دقیقه
در این جلسه به بررسی هنرمندان و آثار سورئالیستی مورد بحث قرار می‌گیرد.
جلسه‌ی چهل و چهارم: هنر در قرن بیستم ۲۸ دقیقه
در این جلسه سبک آبستره مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
جلسه‌ی چهل و پنجم: هنر در قرن بیستم ۲۰ دقیقه
در این جلسه سبک رمانتیک مورد بررسی قرار می‌گیرد.
جلسه‌ی چهل و ششم: هنر در قرن بیستم ۳۷ دقیقه
در این جلسه سبک های نئوپلاستی سیسم و دیگر سبک های انتزاعی را بررسی می‌کنیم
جلسه‌ی چهل و هفتم: هنر در قرن بیستم ۲۳ دقیقه
در این جلسه هنر پاپ آرت و مینیمالیسم مورد بحث قرار می‌گیرند
جلسه‌ی چهل و هشتم: هنر در قرن بیستم ۱۳ دقیقه
در این جلسه معماری قرن ۲۰ و لندآرت مورد بررسی قرار میگیرد
جلسه‌ی چهل و نهم: هنر ایران ۱۷ دقیقه
در این جلسه هنر در دوران نوسنگی را بررسی میکنیم
جلسه‌ی پنجاهم: هنر ایران ۳۲ دقیقه
در این جلسه تمدن های ایلام و ارت مورد بحث قرار میگیرد
جلسه‌ی پنجاه و یکم: هنر ایران ۲۵ دقیقه
در این جلسه تمدن سیلک را مطالعه میکنیم
جلسه‌ی پنجاه و دوم: هنر ایران ۲۱ دقیقه
در این جلسه حکومت مادها مورد بررسی قرار می‌گیرد
جلسه‌ی پنجاه و سوم: هنر ایران ۲۴ دقیقه
در این جلسه به بررسی هنر در دورام هخامنشیان می‌پردازیم
جلسه‌ی پنجاه و چهارم: هنر ایران ۳۰ دقیقه
در این جلسه هنر هخامنشیان را بیشتر مورد بررسی قرار میدهیم
جلسه‌ی پنجاه و پنجم: هنر ایران ۲۲ دقیقه
در این جلسه با هنر اشکانیان بیشتر اشنا می شویم
جلسه‌ی پنجاه و ششم: هنر ایران ۱۹ دقیقه
در این جلسه معماری و سفالگری دوران اشکانیان را بررسی میکنیم
جلسه‌ی پنجاه و هفتم: هنر ایران ۳۹ دقیقه
در این جلسه هنر ساسانیان را مورد مطالعه قرار میدهیم
جلسه‌ی پنجاه و هشتم: هنر ایران ۲۰ دقیقه
در این جلسه به بررسی نقش برجسته ها ونقاشی و فلزکاری دوران ساسانی می پردازیم
جلسه‌ی پنجاه و نهم: هنر ایران ۳۷ دقیقه
در این جلسه اقسام هنر در دوران بعد از اسلام را بررسی می کنیم
جلسه‌ی شصتم: هنر ایران ۲۹ دقیقه
در این جلسه به بررسی اقسام هنر پس از ورود اسلام می پردازیم
جلسه‌ی شصت و یکم: هنر ایران ۴۰ دقیقه
در این جلسه هنر سلجوقی را بررسی می کنیم
جلسه‌ی شصت و دوم: هنر ایران ۲۰ دقیقه
در این جلسه با هنرهای دوران سلجوقی بیشتر آشنا می شویم
جلسه‌ی شصت و سوم: هنر ایران ۳۵ دقیقه
در این جلسه دوره ی سلجوقیان مورد بحث قرار می‌گیرد.
جلسه‌ی شصت و چهارم: هنر ایران ۳۶ دقیقه
در این جلسه هنر در دوران مغول را بیشتر می‌شناسیم.
جلسه‌ی شصت و پنجم: هنر ایران ۱۹ دقیقه
در این جلسه بیشتر با مکاتب هنری دوران مغول آشنا می‌شویم.
جلسه‌ی شصت و ششم: هنر ایران ۲۰ دقیقه
در این جلسه هنر آذری مورد بررسی قرار می‌گیرد
جلسه‌ی شصت و هفتم: هنر ایران ۲۴ دقیقه
در این جلسه هنر در دوران تیموریان مورد بحث قرار می‌گیرد.
جلسه‌ی شصت و هشتم: هنر ایران ۲۳ دقیقه
در این جلسه با هنر در عصر صفویان بیشتر آشنا می‌شویم.
جلسه‌ی شصت و نهم: هنر ایران ۳۱ دقیقه
در این جلسه ما به هنر تبریز دوم ومکتب قزوین می‌پردازیم.
جلسه‌ی هفتادم: هنر ایران ۳۵ دقیقه
در این جلسه به بررسی مکتب اصفهان می پردازیم
جلسه‌ی هفتاد و یکم: هنر ایران ۱۹ دقیقه
در این جلسه هنر در دوران صفویه را بررسی می کنیم
جلسه‌ی هفتاد و دوم: هنر ایران ۱۶ دقیقه
در این جلسه با هنر در دوران صفویه بیشتر آشنا می شویم
جلسه‌ی هفتاد و سوم: هنر ایران ۳۵ دقیقه
در این جلسه به بررسی معماری در دوره ی صفویه می پردازیم
جلسه‌ی هفتاد و چهارم: هنر ایران ۲۶ دقیقه
در این جلسه به مکاتب کمال الدین بهزاد و بخارا می‌پردازیم.
جلسه‌ی هفتاد و پنجم: هنر ایران ۲۳ دقیقه
در این جلسه به هنرهای مختلف دوران مغول پرداخته می‌شود
جلسه‌ی هفتاد و ششم: هنر ایران ۲۰ دقیقه
در این جلسه به هنر های دوران افشاریه و زندیه می‌پردازیم
جلسه‌ی هفتاد و هفتم: هنر ایران ۲۴ دقیقه
در این جلسه هنر در دوران قاجار مورد بررسی قرار می‌گیرد
جلسه‌ی هفتاد و هشتم: هنر ایران ۳۰ دقیقه
در این جلسه به انواع هنر در دوران قاجار پرداخته می‌شود.
جلسه‌ی هفتاد و نهم: هنر ایران ۳۲ دقیقه
در این جلسه به هنر در دوران معاصر ایران می‌پردازیم
جلسه‌ی هشتادم: هنر ایران ۲۴ دقیقه
در این جلسه به بررسی هنرمندان معاصر ایران می‌پردازیم
جلسه‌ی هشتاد و یکم: هنر ایران ۱۸ دقیقه
در این جلسه به بررسی بناهای تاریخی کشور می‌پردازیم
جلسه‌ی هشتاد و دوم: هنر ایران ۲۸ دقیقه
در این جلسه به انواع معماری در ایران می‌پردازیم
جلسه‌ی هشتاد و سوم: هنر ایران ۳۰ دقیقه
در این جلسه نیز به بررسی انواع معماری در ایران می‌پردازیم
جلسه‌ی هشتاد و چهارم: هنر ایران ۲۱ دقیقه
در این جلسه به بررسی معماری اسلامی در کشورهای دیگر می‌پردازیم