نکته و تست درک عمومی هنر

نکته و تست درک عمومی هنر

علی آزاد

۷ساعت ویدیوی آموزشی به همراه ۳۰۰تست تالیفی


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۳,۹۲۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یا
افزودن این درس به سبد خرید
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۲۸ دقیقه

رتبه نه کنکور نود و شش نویسنده کتاب های کنکور هنر برای انتشارات قلم چی و ... طراح سوال و ویراستار انتشارات قلم چی مدرس رتبه های تک رقمی کنکور سال گذشته کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران مدرس آموزشگاه های برتر کنکورهنر

استاد علی آزاد، نویسنده چند عنوان کتاب در زمینه درک عمومی هنر، طراح سوال و ویراستار انتشارات قلمچی با سابقه‌ی چندسال تدریس به رتبه برترها، این دوره نکته و تست را با بیش از ۳۰۰ تست تالیفی در هفت ساعت ویدیوی آموزشی، تمامی مباحث تاریخ هنر ایران و تاریخ هنر جهان را مورد جمع بندی قرار میدهد و شما را آماده مبحث درک عمومی هنر کنکورهنر می‌نماید. .

▾ لیست جلسات ▾