تحلیل نمایش‌نامه‌

تحلیل نمایش‌نامه‌

کیانوش اخباری - داریوش رضایی

کلاس‌های کنکور عملی تحلیل نمایش‌نامه‌ها


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۸,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

۷ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۳۲ دقیقه

جناب آقای کیانوش اخباری کارشناسی کارگردانی سینما جناب آقای داریوش رضایی کارشناسی ادبیات نمایشی دانشگاه تهران

در این بخش تمام نمایش‌نامه‌ها برای هنرجویان به طور کامل تحلیل می‌شود.

آیا روند آموزش کنکور عملی به ویدئو‌ها ختم می‌شود؟

آموزش کنکور عملی در آکادمی شیشه‌اب به این صورت است که هنرحو ضمن دیدن فیلم‌ها و فرگرفتن دانش لازم به انجام تمرین‌ها پرداخته و آن‌ها را برای استاد ارسال می‌کنند و به این ترتیب زیر نظر استاد روند آنوزشی خود را تا روز کنکور کامل می‌کنند.


▾ لیست جلسات ▾