درک عمومی ریاضی و فیزیک

درک عمومی ریاضی و فیزیک

نوید عموشیخی

همراه حل بیش از صد تست به ساده ترین شکل ممکن ؛ حتی برای کسانی که جدول ضرب را هم بلد نیستند!


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۸,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
یا
افزودن این درس به سبد خرید
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲۳ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۲۲ دقیقه

پنج سال سابقه ی تدریس در درک عمومی ریاضی فیزیک کنکور هنر لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه تهران تدریس درس درک عمومی ریاضی فیزیک کنکور هنر در آموزشگاه های برتر تهران و رشت نویسنده ی کتاب درک عمومی ریاضی فیزیک و طراح چندین مجموعه تست طبقه بندی شده ی جمع بندی مدرس رتبه های تک رقمی کنکور سال های گذشته

یکی از مشکلات این درس در کنکور هنر، دشواری آن برای گروه هنرستانی هاست. در این دوره به سادگی تمام با مباحث تستی آشنا خواهید شد و بدون داشتن پایه ی ریاضی قوی، به راحتی میتوانید به تراز خوبی دست پیدا کنید. ویژگی بعدی، گسترده و پراکنده بودن مباحث این درس است. در این دوره ی اموزشی، با حضور یکی از بهترین اساتید در این زمینه و سعی و کوشش تیم آکادمی شیشه ای، تمامی مباحث در یک دوره ی آموزشی جمع آوری شده است که با بیانی قابل فهم و ساده،موفقیت را برای شما در این درس رقم می زند. دوباره تاکید می کنیم برای یادگیری این درس با ویدئوهای آکادمی شیشه ای و موفقیت در کنکور دانستن جدول ضرب کافی است !

▾ لیست جلسات ▾

جلسه‌ی اول: شناخت اعداد ۲۴ دقیقه
در این جلسه به شناخت اعداد و قوانین بخش پذیری می‌پردازیم
جلسه‌ی دوم: عملیات های ریاضی ۱۶ دقیقه
در این جلسه،پس از شناخت کامل اعداد،به عملیات های ریاضی روی اعداد می‌پردازیم
جلسه‌ی سوم: توان و جذرگیری ۲۷ دقیقه
در این جلسه به شناخت بهتر عملیات های توانی و جذرگیری اعداد می‌پردازیم
جلسه‌ی چهارم: نسبت و تناسب ۲۲ دقیقه
در این جلسه به تناسبات میان اعداد و حل مسایل با استفاده از آن می‌پردازیم
جلسه‌ی پنجم: تشکیل معادله ۲۸ دقیقه
در این جلسه به بررسی انواع معادلات و حل سوال با استفاده از معادله میپردازیم
جلسه‌ی ششم: زاویه ۲۰ دقیقه
در این جلسه با زاویه و انواع مختلف آن بیشتر آشنا می‌شویم
جلسه‌ی هفتم: مثلث ۲۱ دقیقه
در این جلسه به بررسی مثلث و انواع مختلف آنها وخواص آنها می‌پردازیم.
جلسه‌ی هشتم: مثلث ۲۳ دقیقه
در این جلسه به بررسی مثلث و خواص مختلف انواع مثلث می‌پردازیم
جلسه‌ی نهم: مثلث ۱۹ دقیقه
در این جلسه تشابه مثلث ها و قضیه ی تالس را مورد مطالعه قرار می‌دهیم
جلسه‌ی دهم: چند ضلعی ها ۲۱ دقیقه
در این جلسه به بررسی انواع چند ضلعی و خواص آنها می‌پردازیم
جلسه‌ی یازدهم: دایره ۱۹ دقیقه
در این جلسه دایره و خواص آن را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
جلسه‌ی دوازدهم: دایره ۲۷ دقیقه
در این جلسه انواع زاویه و روابط طولی در دایره مورد بررسی قرار می‌گیرد.
جلسه‌ی سیزدهم: دایره و بیضی ۳۰ دقیقه
در این جلسه انواع مماس در دایره و بیضی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
جلسه‌ی چهاردهم: احجام سه بعدی ۱۶ دقیقه
در این جلسه به بررسی فضای سه بعدی و وضعیت خط و صفحه در آن می‌پردازیم
جلسه‌ی پانزدهم: احجام سه بعدی ۳۲ دقیقه
در این جلسه با چند وجهی ها و احجام مشخص مانند مکعب می‌پردازیم
جلسه‌ی شانزدهم: احجام سه بعدی ۱۳ دقیقه
در این جلسه با ویژگی های کره آشنا می‌شویم
جلسه‌ی هفدهم: احجام سه بعدی ۲۱ دقیقه
در این جلسه به بررسی هرم و مخروط می‌پردازیم
جلسه‌ی هجدهم: تبدیلات هندسی ۲۶ دقیقه
در این جلسه به بررسی انواع تبدیلات هندسی اعم از تقارن می‌پردازیم
جلسه‌ی نوزدهم: تبدیلات هندسی ۲۸ دقیقه
در این جلسه با انواع دیگر تبدیلات هندسی مانند تجانس آشنا می‌شویم
جلسه‌ی بیستم: نور ۲۳ دقیقه
در این جلسه به بررسی خواص نور،سایه و بازتاب می‌پردازیم
جلسه‌ی بیست و یکم: نور ۲۵ دقیقه
در این جلسه انواع آینه و تصاویر در آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد
جلسه‌ی بیست و دوم: فیزیک ۱۹ دقیقه
در این جلسه نیرو وکمیت های اندازه گیری مورد مطالعه قرار می‌گیرند
جلسه‌ی بیست و سوم: گرما ۱۴ دقیقه
در این جلسه با ماهیت گرما و تغییر حالت مواد آشنا می‌شویم