عکاسی آنالوگ

عکاسی آنالوگ

مهدیه آگاهی

عکاسی آنالوگ برای کنکور عکاسی


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۸,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

۸ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۱۴ دقیقه

دانش‌آموخته‌ی دانشگاه هنر تهران

در کلاس‌های کنکور عملی عکاسی آکادمی شیشه‌ای، جناب آقای داریوش رضایی، عکاسی دیجیتال و سرکار خانم مهدیه آگاهی اطلاعات لازم را درباره‌ی چاپ عکس را به هنرجویان عزیز آموزش می‌دهند. در بخش عکاسی آنالوگ سرکار خانم مهدیه َآگاهی توضیحات لازم و جامع درباره‌ی عکاسی آنالوگ و روش چاپ عکس را به هنرجویان ارائه می‌دهند.

آیا روند آموزش کنکور عملی به ویدئو‌ها ختم می‌شود؟

آموزش کنکور عملی در آکادمی شیشه‌ای به این صورت است که هنرجویان ضمن دیدن فیلم‌ها و فراگرفتن دانش لازم به انجام تمرین‌ها پرداخته و آن‌ها را برای استاد ارسال می‌کنند و به این ترتیب زیر نظر استاد روند آموزشی خود را تا روز کنکور کامل می‌کنند.


محتوای ویدئو‌ی آموزشی عکاسی به چه صورت است؟

محتوای ویدئو آموزشی کنکور عملی عکاسی شامل مقدمات عکاسی، تدریس کامل عکاسی آنالوگ، آموزش ظهور و چاپ عکس به صورت عملی و تمرین‌های لازم برای تقویت مهارت‌های عکاسی است.

▾ لیست جلسات ▾

جلسه‌ی اول: انواع فیلم آنالوگ ۳۳ دقیقه
در این جلسه به بررسی انواع فیلم‌های دوربین آنالوگ می‌پردازیم
جلسه‌ی دوم: ادامه‌ی بررسی فیلم عکاسی ۸ دقیقه
در این جلسه به ادامه‌ی بررسی فیلم‌های عکاسی آنالوگ می‌پردازیم
جلسه‌ی سوم: مواد و ابزار ظهور فیلم ۳۶ دقیقه
در این جلسه مواد و ابزار ظهور فیلم را بیش‌تر می‌شناسیم
جلسه‌ی چهارم: فنون و تکنیک‌های ظهور فیلم ۹ دقیقه
در این جلسه تکنبک‌ها و فنون ظهور فیلم آنالوگ را می‌آموزیم
جلسه‌ی پنجم: ظهور عملی فیلم آنالوگ ۱۱ دقیقه
در این جلسه شروع به ظهور عملی یک فیلم آنالوگ می‌کنیم
جلسه‌ی ششم: ادامه‌ی ظهور عملی یک فیلم آنالوگ ۶ دقیقه
در این جلسه به ادامه‌ی ظهور عملی فیلم آنالوگ می‌پردازیم
جلسه‌ی هفتم: ادامه‌ی ظهور عملی فیلم آنالوگ ۶ دقیقه
در این جلسه به ادامه‌ی ظهور عملی فیلم آنالوگ می‌پردازیم
جلسه‌ی هشتم: مراحل پایانی ظهور فیلم آنالوگ ۵ دقیقه
در این جلسه مراحل و تکنیک‌های پایانی ظهور فیلم را فرا می‌گیریم