کنکور عملی طراحی صنعتی

کنکور عملی طراحی صنعتی

سهیل جامی

کلاس‌های کنکور عملی طراحی صنعتی


▾ لیست جلسات ▾


خرید مجموعه‌ی کامل
۸,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
یا
افزودن این درس به سبد خرید
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۶ جلسه
هر جلسه به صورت میانگین ۱۸ دقیقه

دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی طراحی صنعتی در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

در کلاس‌های کنکور عملی طراحی صنعتی به شرح کامل طراحی و مبحث‌های تئوری کنکور پرداخته‌ شده‌است و هنرجویان می‌توانند در هر سطحی از آموزش‌های این کلاس بهره ببرند. کلاس‌های طراحی صنعتی می‌تواند برای هر هنرجو با هر سطح توانایی مفید باشد

آیا کلاس‌های کنکور عملی تنها به آموزش استاد محدود می‌شوند؟

ویدئو‌های کنکور عمبلی آکادمی شیشه‌ای برخلاف ویدئو‌های آموزشی دیگر، این امکان را برای داوطلبان فراهم کرده است تا هنرجویان بتوانند با استاد مربوطه ارتباط مستقیم داشته‌یاشند و ضمن ارسال تمرین‌ها، اشکالات‌ خود را رفع کرده و سوال‌های خود را از استاد بپرسند.


محتوای ویدئو‌های آموزشی کنکور عملی طراحب صنعتی به چه صورت است؟

محتوای کلاس‌های کنکور عملی طراحی صنعتی شاملمبحث‌هایی مانند طراحی پایه، پرسپکتیو و تناسبات، راندو و ترکیب‌بندی، معرفی کامل مکانیزم‌ها، ابزارشناسی، معرفی گرایش‌های طراحی صنعتی، شبیه‌سازی آزمون عملی، تقویت خلاقیت در طراحی، آموزش روش‌های طراحی و همچنین توضیح کامل فرآیند طراحی می‌باشند.

▾ لیست جلسات ▾

جلسه‌ی اول: اسکچ ۱۶ دقیقه
در این جلسه به بررسی مبانی اسکچ و ابزارهای مورد استفاده می‌پردازیم
جلسه‌ی دوم: (عناصر طراحی(اسکچ ۲۸ دقیقه
در این جلسه با عناصر طراحی مانند خط، سطح و ... آشنا می‌شویم
جلسه‌ی سوم: (ادامه‌ی عناصر طراحی(اسکچ ۳۱ دقیقه
در این جلسه به بررسی ادامه‌ی عناصر طراحی مانند حجم‌ها و نمایابی می‌پردازیم
جلسه‌ی چهارم: (ادامه‌ی عناصر طراحی(اسکچ ۲۳ دقیقه
در این جلسه رابطه‌ی احجام مانند احجام متصل یا متداخل مورد بحث قرار می‌گیرد
جلسه‌ی پنجم: (تناسبات در طراحی(اسکچ ۱۷ دقیقه
در این جلسه تناسبات و اهمیت آن در طراحی مطرح می‌شود
جلسه‌ی ششم: ارگونومی در طراحی ۱۲ دقیقه
در این جلسه به بررسی ارگونومی یا انسان‌شناسی می‌پردازیم
جلسه‌ی هفتم: ترکیب‌بندی و گرافیک ۱۴ دقیقه
در این جلسه به بررسی ترکیب‌یندی و گرافیک در طراحی می‌پردازیم
جلسه‌ی هشتم: راندو و اسکچ ۴۷ دقیقه
در این جلسه راندو کردن و هویت دادن به اسکچ را می‌آموزیم
جلسه‌ی نهم: هویت اسکچ ۱۵ دقیقه
در این جلسه هویت اشکال و هویت دادن به طراحی را فرا می‌گیریم
جلسه‌ی دهم: معرفی رویکردهای طراحی صنعتی ۱۷ دقیقه
در این جلسه به بررسی رویکردهای متفاوت در طراحی صنعتی و آزمون‌های عملی می‌پردازیم
جلسه‌ی یازدهم: معرفی فیلد‌های طراحی ‌صنعتی ۷ دقیقه
در این جلسه به بررسی فیلدهای متقاوت طراحی در کنکور عملی مانند بسته بندی و ... می‌پردازیم
جلسه‌ی دوازدهم: روش‌های تولید در طراحی صنعتی ۱۷ دقیقه
در این جلسه به بررسی روش‌های تولید مانند اکستروژن در طراحی صنعتی می‌پردازیم
جلسه‌ی سیزدهم: خلاقیت و فرآیند در طراحی صنعتی ۱۱ دقیقه
دراین جلسه انواع به بررسی روش‌های خلاقانه در طراحی صنعتی می‌پردازیم
جلسه‌ی چهاردهم: بررسی ابزارهای طراحی صنعتی ۱۲ دقیقه
در این جلسه انواع ابزارهای مورد استفاده در طراحی صنعتی مورد بحث قرار می‌گیرند
جلسه‌ی پانزدهم: دقت در طراحی صنعتی ۱۳ دقیقه
در این جلسه نحوه‌ی نگاه کردن و دقت کردن به فضای اطراف را می‌آموزیم
جلسه‌ی شانزدهم: تمرین‌های حل شده ۱۳ دقیقه
در این جلسه چند تمرین توسط استاد ارائه و حل می‌شوند