مجموعه کامل دروس تخصصی و نکنته‌وتست و ۱۰سال کنکور

مجموعه کامل دروس تخصصی و نکنته‌وتست و ۱۰سال کنکور

شامل تمام دروس

تنها مجموعه کامل فیلم های آموزشی ۷درس تخصصی کنکور هنر به علاوه‌ی مجموع بسته ده‌سال کنکورهنر و بسته نکته و تستدر صورت خرید مجموعه کامل، علاوه بر تخفیف ۳۰۰ هزار تومانی مربوط به فیلم‌های مجموعه،‌۲۶۰ هزار تومان نیز بابت خرید تمامی فیلم‌ها از فاکتور شما کسر می‌گردد. همچنین مجموعه‌ی تکمیلی کتاب تازه شامل نکات اضافه شده به کتاب‌های درسی به تدریس رتبه‌های تک رقمی کنکور هنر به شما اهدا می‌گردد.۱۴,۷۴۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مهمترین ویژگی این مجموعه، جامع و کامل بودن آن است. این مجموعه تنها مجوعه کامل فیلم آموزشی کنکور هنر به همراه همایش نکته وتست و مرور کنکور ۱۰سال گذشته است. برترین اساتید کنکور هنر که هزینه ی شهریه ی کلاس‌های حضوری آنها در شهر تهران به بیست‌وپنج میلیون تومان می رسد و هزینه ای هم برای کلاس های جمع‌بندی و نکته و تست دریافت می‌‌کنند، به صورت کامل تمام مباحث مورد نیاز کنکور هنر را آموزش داده اند و دانش آموزان می توانند با هزینه ای حدود یک دهم کلاس های حضوری از تمام امکانات دانش آموزان تهرانی استفاده کنند. اساتید از امکانات مدرن استودیو آکادمی شیشه ای و تیم پژوهش گسترده ما، استفاده ی مفید کرده اند تا حتی چندین پله کیفیت ویدئو ها را از کلاس های حضوری هم بالاتر ببرند.


▾ لیست درس‌های موجود در این مجموعه ▾