کنکور عملی ادبیات نمایشی

کنکور عملی ادبیات نمایشی

شامل تمام دروس

کلاس‌های کنکور عملی ادبیات نمایشیدر صورت خرید مجموعه کامل، علاوه بر تخفیف ۳۰۰ هزار تومانی مربوط به فیلم‌های مجموعه،‌۲۶۰ هزار تومان نیز بابت خرید تمامی فیلم‌ها از فاکتور شما کسر می‌گردد. همچنین مجموعه‌ی تکمیلی کتاب تازه شامل نکات اضافه شده به کتاب‌های درسی به تدریس رتبه‌های تک رقمی کنکور هنر به شما اهدا می‌گردد.۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس های کنکور عملی ادبیات نمایشی شامل تحلیل متن نمایش نامه‌ها می‌شود.


▾ لیست درس‌های موجود در این مجموعه ▾