▾ لیست فیلم‌های آموزشی ▾

ما جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران، "آکادمی شیشه ای" را راه انداختیم تا راه سختی که رفته ایم را برای شما آسان کنیم. هر آن چیزی که مربوط به کنکور هنر است، فیلم های آموزشی، مشاوره و ...


۳۲ کلاس
از بهترین اساتید

۱۷ جلسه
به صورت میانگین برای هر درس

۲۷ دقیقه
به صورت میانگین برای هر جلسه


▾ لیست فیلم‌های آموزشی ▾